Posledné novinky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počítadlo:

counter

Operácia pre morbídnu obezitu – všeobecný princíp

Bandáž žalúdka

Marko

 

 

Chirurgická liečba je najúčinnejšia liečba morbídnej obezity a má sa zvažovať pre pacientov s BMI > 40 alebo s BMI > 35 s pridruženými ochoreniami, ktorých príčinou je obezita. Podpora chirurgických intervencií v liečbe obezity vyžaduje multidisciplinárne skúsenosti. Pacienti majú byť posielaní do zariadení schopných pacienta pred chirurgickým zákrokom vyšetriť, ponúknuť mu komplexný postup v diagnostike a liečbe, ako i ponúknuť mu dlhodobé sledovanie. Vo všeobecnosti, pacientov by mali posielať na chirurgickú liečbu lekári, ktorí sa špecializujú na liečbu obezity, ktorí sú schopní poskytnúť pacientovi komplexnú liečbu, ktorá je potrebná pred, počas aj po chirurgickej liečbe.

 

Obézni pacienti sa delia na dve veľké skupiny :

a, „binge eaters“ – jedáci veľkého množstva stravy

b, „sweet eaters“ – jedáci sladkostí

 

Existuje viac typov operácií pre morbídnu obezitu. V podstate sa však tieto operácie delia na dve skupiny :

 

1, malabsorbčné operácie – tu ide o pomerne výrazný zásah do tráviaceho traktu pacienta, pričom sa dosiahne zníženie absorbcie ( vstrebávania ) živín z potravy v priebehu tráviaceho traktu. Ide o ireverzibilné ( nevratné ) operácie, pri ktorých sa buď resekuje alebo preruší časť žalúdka alebo sa určitými črevnými spojkami vyradí z pasáže veľká časť tenkého čreva. Tým sa dosiahne zníženie vstrebávania živín. Avšak znižuje sa aj množstvo vstrebávaných vitamínov a minerálov. Pacient máva riedku stolicu niekoľkokrát denne, musí užívať náhrady vitamínov a minerálov. Operácie sa používajú hlavne v USA. Dosahujú s nimi výrazné váhové úbytky, avšak pacient je doživotne nastavený na doplnkovú liečbu minerálov a vitamínov a niekoľko objemných zapáchajúcich stolíc denne.

 

2, reštrikčné operácie – pri týchto operáciách sa obmedzuje množstvo jednorazovo prijatej potravy. V podstate ide o bandáž žalúdka. Ide o reverzibilné ( vratné ) operácie, čiže v prípade ťažkostí je možné bandáž extrahovať a obnoviť pôvodný stav pacienta. Pri reštrikčných operáciách ide v princípe o obmedzenie jednorazovo prijatého množstva stravy. Nie je obmedzená skladba stravy. Pri bandáži žalúdka ide o tzv. „pomocnú ruku“, kedy pacientovi pri jeho snahe o zníženie hmotnosti vieme pomôcť tým, že mu bandáž obmedzuje množstvo prijatej stravy a tým ho „núti“ k zmene životného štýlu. Pacient je nútený jesť malé porcie. Síce ich môže jesť častejšie, ale medzi tým má niekoľkohodinové pauzy, ktoré sú potrebné na prechod stravy z tzv. neožalúdka do zvyšku žalúdka. Čiže množstvo potravy, ktorú je schopný pacient prijať jednorazovo je dostatočne malé na to, aby ho bolo možné po energetickej stránke zúžitkovať a aby sa nadmerné množstvo kilokalórií neukladalo ako zásobný nadbytočný tuk.

Celosvetovo sa dnes, na základe dobrých dlhodobých výsledkov chirurgickej liečby obezity, užívajú prakticky už len tri druhy bariatrických výkonov. Ide o rôzne modifikácie pôvodnej Scopinarovej biliopankreatickej diverzie ( malabsorbčná operácia s mnohými črevnými a digestívnymi bypassmi ), gastrického bypassu ( malabsorbčná operácia so žalúdočno-črevným bypassom ) a bandáže žalúdka (reštrikčná operácia ). Prvé dva výkony patria do skupiny kombinovaných malabsorčných výkonov. Bandáž žalúdka je predstaviteľom čisto reštrikčnej operácie.

 

Bandáž žalúdka – všeobecný postup operácie

Bandáž žalúdka je teda reštrikčná operácia, ktorú môžeme vykonať klasickou otvorenou operáciou alebo laparoskopickým spôsobom. Klasická operácia je komplikovaná už podstatou ochorenia, obezitou a nutnosťou veľkej operačnej rany. Pri laparoskopickej operácii môžeme tú istú operáciu – bandáž žalúdka, vykonať z 5 malých incízií - rezov.

 

Bandáž žalúdka može byť :

1, neadjustovateľná – ide o bandáž, ktorá sa aplikuje na hornú časť žalúdka ( najčastejšie z materiálu ako sú cievne protézy ), avšak po dokončení operácie už nie je možné meniť jej priesvit, t. j. nie je možné „regulovať“ množstvo prijatej stravy.

2, adjustovateľné – ide o originálne bandáže, ktoré sú firemne vyrobené na tento konkrétny účel – bandáže žalúdka. Princíp operácie je takmer totožný s aplikáciou neadjustovateľnej bandáže, avšak pri tomto type operácie sa okrem bandáže aplikovanej na hornú časť žalúdka aplikuje ešte titanová komôrka do podkožia ( komôrka je spojená s bandážou na žalúdku ). Komôrka slúži na adjustáciu bandáže u pacientov, kde efekt chudnutia nie je dostatočný. Pomocou adjustačnej komôrky môžeme meniť priesvit spojovacieho kanála medzi neožalúdkom a zvyškom žalúdka a tým zväčšiť obmedzenie jednorazového príjmu stravy.

Jednou z významných predností adjustabilných bandáží je možnosť ich celkom jednoduchej pooperačnej, ambulantnej nastaviteľnosti. Vzhľadom k regulovateľnosti bandáže je možné peroperačne vytvoriť proximálnu časť žalúdka menšieho objemu ako u neadjustabilných bandáží a tým zvýšiť celkové dlhodobé váhové úbytky, bez toho aby došlo k rastu komplikácií.

 

Postup operácie :

Operácia sa vykonáva v celkovej narkóze na operačnej sále. Pri laparoskopickej operácii používame 5 rezov ( 3 rezy sú 1 cm veľké, 2 rezy sú 2 cm veľké ). Posledný šiesty rez je veľký cca 3-3,5 cm a tu je umiestnená adjustačná komôrka – najčastejšie nad rebrom, nad hrudnou kosťou alebo nad brušným svalom ( podľa pracoviska ).

Pri operácii sa vytvorí priestor okolo hornej časti žalúdka, tesne pod prechodom medzi pažerákom a žalúdkom. V tomto priestore sa umiestni manžeta, ktorá sa špeciálnym mechanizmom uzavrie okolo žalúdka. Týmto tzv. „prstencom“ sa vytvorí zo žalúdka v podstate tvar presýpacích hodín ( obr. č. 1 ). V hornej časti žalúdka sa vytvorí tzv. malý „neožalúdok“ ( o objeme cca 15-25 ml ), ktorý je s ostatnou časťou žalúdka spojený úzkym prechodom ( priemer priechodu je vymedzený práve manžetou bandáže – ide o priemer cca 1,5-2 cm ). To v podstate spôsobuje, že v tejto malej časti žalúdka sa strava na určitý čas zastaví a až po cca 2-3 hodinách prejde priechodom do zvyšku žalúdka. Po uzavretí manžety – bandáže sa z prednej steny žalúdka vytvorí nad manžetou pomocou 2-3 stehov tunel, ktorý bráni manžete v posune – v dislokácii. Následne sa z dutiny brušnej vyvedie do podkožia spojovacia hadička, ktorá sa napojí v podkoží na adjustačnú titanovú komôrku.

 

Obr.č.1 – tvar „presýpacích hodín“ vytvorený zo žalúdka pomocou bandáže

Obr.č.2 – definitívny stav po aplikácii manžety, vytvorení „tunela“ nad manžetou proti posunu. Vidíme aj spojenie hadičky s komôrkou.

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright 2005 stupid.Hippo. Posledná aktualizácia: 19.júl 2005