Posledné novinky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počítadlo:

counter

Vyšetrenia pred operáciou morbídnej obezity

Marko

 

Pacienti, ktorí sú indikovaní na operačné riešenie morbídnej obezity ( na bariatrický chirurgický zákrok ), musia spĺňať indikačné kritéria a musia byť komplexne vyšetrení a indikovaní na operačné riešenie multidisciplinárne.

 

U pacientov vyžadujeme nasledovné vyšetrenia :

 

1, primárne , základné vyšetrenie je stanovenie BMI ( podľa hmotnosti, výšky a pohlavia ) – viď stanovenie BMI

 

2, fyzikálne vyšetrenie - celkový vzhľad pacienta, rozloženie tuku, tvar hrudníka a krku ( môže byť kontraindikáciou pre celkovú anestézu ). Je potrebné vyšetriť brušnú stenu a zaznamenať všetky jazvy po predchádzajúcich operáciách, ktoré by mohli komplikovať, resp. kontraindikovať operáciu.

 

3, endokrinologické vyšetrenie – vyšetrenie u endokrinológa je dôležité pre odlíšenie exogénnej ( vonkajšej ) obezity od endogénnej ( vnútornej ) obezity. Endogénna obezita je spôsobená hormonálne a nie je indikovaná na bariatrickú chirurgiu – v týchto prípadoch je nutné presné stanovenie hormonálnej príčiny obezity a následne buď konzervatívna alebo operačná liečba ( napr. pri ochoreniach štítnej žľazy alebo pri ochoreniach nadobličiek ). Pokiaľ endokrinológ vylúči endogénne príčiny obezity, hovoríme o exogénnej obezite a tá po splnení ostatných kritérií môže byť indikovaná na operačné riešenie.

 

4, obezitologické vyšetrenie – vyšetrenie špecialistom obezitológom, t.j. lekárom ktorý sa zaoberá obezitou ako ochorením. Môže ísť o lekára obezitológa, alebo napr. o diabetológa, endokrinológa, internistu-metabolológa, ktorý sa zároveň zaoberá metabolizmom, resp. obezitou súbežne s inou špecializáciou.

Lekár obezitológ-metabolológ indikuje operáciu po neúspechu konzervatívnej liečby.

 

5, ezofagogastroskopické vyšetrenie pažeráka, žalúdka a dvanástnika, pri ktorom je potrebné vylúčiť závažné ochorenie uvedených orgánov, ktoré by mohli kontraindikovať aplikáciu manžety. Gastroskopické vyšetrenie môže byť nahradené RTG kontrastným vyšetrením.

 

6, psychologické, resp. psychiatrické vyšetrenie. Toto vyšetrenie je potrebné na posúdenie psychologického profilu pacienta. Psychologické vyšetrenie by malo posúdiť emocionalitu pacienta, skryté psychické problémy, schopnosť komunikácie pacienta s chirurgom a obezitológom po operácii, schopnosť pacienta prispôsobiť sa novým stravovacím návykom po aplikácii bandáže. Bandáž totiž je pomoc pri zmene životného štýlu pacienta a pacient musí tento stav plne akceptovať ešte pred operáciou a musí byť o tom detailne poučený.

 

7, interné predoperačné vyšetrenie – hodnotí celkový stav pacienta a jeho schopnosť podrobiť sa operácii. Môže pozostávať len z interného vyšetrenia u obvodného lekára, alebo pri závažnejších interných ochoreniach, môže pacient byť podrobený aj iných vyšetreniam potrebným k vykonaniu operácie, napr. :

  • diabetologické vyšetrenie u pacientov s cukrovkou
  • kardiologické vyšetrenie u pacientov so závažnejšími ochoreniami srdca, prípadne aj
  • Echokg ( sonografické vyšetrenie ) srdca podľa doporučenia kardiológa
  • pľúcne vyšetrenie u pacientov s pľúcnymi ochoreniami
  • hematologické vyšetrenia – napr. pri zmenenej koagulačnej schopnosti pacienta

 

8, chirurgické vyšetrenie u bariatrického chirurga – podľa doporučení európskej obezitologickej spoločnosti IFSO, by bariatrické operácie mali vykonávať len školení a certifikovaní chirurgovia v oblasti bariatrickej chirurgie

 

9, iné vyšetrenia, ktoré by mohli zistiť iné závažné ochorenia, kontraindikujúce bariatrickú operáciu.

Najbežnejšie vyšetrenie je sonografické vyšetrenie dutiny brušnej, hlavne so zameraním na žlčník ( pri bandáži je možné vykonať súbežne aj cholecystektómiu, pokiaľ je zistená cholecystolitiáza ) a so zameraním na pečeň, hlavne ľavý lalok ( jeho veľkosť môže komplikovať umiestnenie bandáže ).

Kolonoskopické vyšetrenie u pacientov, ktorí majú závažnejšie poruchy pasáže, resp. majú v anamnéze krvácanie z tráviaceho traktu.

Po splnení základných indikačných kritérií je pacient kompletne vyšetrený všetkými špecialistami a následne môže byť indikovaný na operačné riešenie.

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright 2005 stupid.Hippo. Posledná aktualizácia: 19.júl 2005