Posledné novinky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počítadlo:

counter

BMI – body mass index

Marko

 

Veľké populačné štúdie zahájené v 60. rokoch dvadsiateho storočia v Spojených štátoch k posudzovaniu rizikových faktorov kardiovaskulárnych chorôb si vyžiadali kritické zhodnotenie indexov telesnej hmotnosti. Požiadavkám najlepšie vyhovoval Queteletov index, vytvorený týmto belgickým matematikom a štatistikom v roku 1869, vyjadrujúci pomer medzi telesnou váhou a štvorcom telesnej výšky. Keys v roku 1972 využil práve Queteletov index k hodnoteniu a diagnostike obezity a pod označením Body Mass Index (BMI) tento vzorec vytlačil z používania iné indexy telesnej hmotnosti a bol doporučený k diagnostike nadváhy dospelých v USA a v iných krajinách.

Indikáciou na chirurgickú liečbu obezity je primárna morbídna ( chorobná ) obezita, vyjadrená indexom telesnej hmotnosti ( v angličtine body mass index – BMI ). Index telesnej hmotnosti sa vypočíta podľa vzorca :

BMI = hmotnosť v kg / štvorec výšky v m 2

 

Tu si môžte vypočítať vlastný index zadaním hodnôt:
Váha v kg:  
Výška v cm:  

 

Na ilustráciu uvediem rozdelenie hmotnosti, nadmernej hmotnosti a obezity podľa BMI.

  1. BMI do 25 – normálna hmotnosť
  2. BMI 25-30 - nadmerná hmotnosť
  3. BMI 30-35 - I. stupeň obezity
  4. BMI 35-40 - II. stupeň obezity
  5. BMI nad 40 – III. stupeň obezity ( morbídna obezita )
  6. BMI nad 50 – super obezita
  7. BMI nad 60 - super super obezita

 

Výsledky BMI sú stanovené pre kaukazskú rasu, pre iné rasy platia mierne odlišné tabuľky.

Podrobné tabuľky BMI okrem hmotnosti a výšky berú do úvahy aj pohlavie.

 

Príklad :

Žena :

výška 172 cm, ( ideálna hmotnosť okolo 63 kg )

hmotnosť 100 kg – BMI – 33,8 - obezita

hmotnosť 120 kg – BMI – 40,5 – morbídna obezita

 

Muž :

výška 172 cm ( ideálna hmotnosť okolo 68 kg )

hmotnosť 100 kg – BMI – 33,8 - obezita

hmotnosť 120 kg – BMI – 40,5 – morbídna obezita

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright 2005 stupid.Hippo. Posledná aktualizácia: 19.júl 2005